Vi gör en sammanfattning om vad som har hänt i Teamsvärlden och vad som är på gång. Vi går även igenom den nya licensen för Microsoft Teams Rooms.

Share | Download(Loading)