Andra upplagan av Teamsdagen är online och kallas därför Teamsdagen Studio Online. I detta avsnittet pratar vi om Teamsdagen Studio Online som kommer att sändas den 14:e oktober. Ett gratisevent om Microsoft Teams. 

Teamsdagen arrangeras av Mårten Hellebro, Amanda Sterner, Theodora Malmström och Linus Cansby. Alla fyra medverkar i avsnittet.

Share | Download(Loading)