#15 – Teamsåret 2019

Vi sammanfattar Teamsåret 2019, plockar fram några personliga favoriter och blickar framåt in i 2020. Och inte minst till Teamsdagen den 11:e mars. Vi pratar även om nya ord som Språkrådet gett ut (vi nämner felaktigt Svenska Akademin). Tack för i år och vi hörs och syns under 2020.
Share | Download(Loading)