I detta avsnitt av Teamspodden tar vi dels upp några av de nyheter som kommit till Teams det senaste samt att vi har bjudit in en gäst för att prata om samtalskvalité. Vi har med oss Mattias Kressmark från Microsoft som hjälper till i att fördjupa oss i Call Quality Dashboard och vi pratar om hur man ska göra för att få bra samtalskvalité i sina Teamssamtal.

Share | Download(Loading)